Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-16 z celkem 16.
Nakladatelské údaje: Praha : Paseka, 1995
Signatura: 940
Klíčová slova: učebnice středních škol, Evropa, středověk, antika, novověk, civilizace, starověk, 16. -17. stol., Řím, Řecko, počátky lidstva, 16. stol., války, církev, kultura, 17. stol., helénismus, objevy, reformace, historie, evropské dějiny, do 16. stol., politika, historické události, události historické, náboženství, Římská říše, reformy, výklady populární, pojednání, věda, umění, 3000 př.n.l.-16.stol., křižáci (rytíři němečtí), střední školy, islám, Židé, 3.tis.př.n.l., stoletá válka(1337-1453), Habsburkové (rod panovnický), 3.tis.př.n.l.-16.stol., společnost, bitvy, státy, výpravy křižácké (1096 až 109, 2800 př.n.l.-16.stol., Francie, Byzance, Anglie, vývoje, osobnosti, pravěk, mytologie, střední Evropa, křížové výpravy, Franská říše, hospodářství, církve, vzdělanost, literatury, Etruskové, křesťanství, Kyjevská Rus, Británie (Velká Británie), panovníci, Itálie, Lucemburkové (rod), humanismus, renesance, zeměpisné objevy, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí, encyklopedie, baroko, starověk-16. stol., smlouvy, monografie, přehledy, gotika, staré civilizace, 1000 př.n.l.-16.stol., zámořské objevy, dějiny evropské, Řím starověký, princové, triumvirové(starověký Řím), křesťanství - počátky, Západořímská říše, antická kultura, raný středověk, Kapetovci (dynastie francouzsk, Velká Morava, Ostrogóti, Langobardi (kmen), Plantageneti, středověk pozdní, kostnický koncil
[Loading...]
Dostupné
Dostupné
Nakladatelské údaje: Brno : BOOKS, 1998
Signatura: 35
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : FRAGMENT, 1996
Signatura: MN 943.7
Klíčová slova: dějiny, osobnosti, životopisy, Čechy, Morava, sv. Vojtěch, Kosmas, Arnoš z Pardubic, Jan z Žatce, Jan Hus, Petr Chelčický, Václav Hájek z Libočan, Jan Blahoslav, Jehuda Löw ben Becalel, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Amos Komenský, Václav Holar z Práchně, Bohuslav Balbín, Karel Liechtenstein z Castelcornu, František Antonín Špork, Václav Antonín Kounic, Gelasius Dobner, Josef Dobrovský, Matěj Václav Kramerius, Bernard Bolzano, Josef Jungmann, Kašpar Maria ze Šternberka, Václav Hanka, Karel Hynek Mácha, Josef Kajetán Tyl, Josef Mánes, František Palacký, Leopold Lev z Thun, Hohensteinu, Karel Havlíček Borovský, Franz Schuselka, František Ladislav Rieger, Jindřich Jaroslav Clam, Martinic, Vojtěch Náprstek, Miroslav Tyrš, Josef Václav Myslebek, Bedřich Smetana, Jaroslav Goll, Tomaáš Garrigue Masaryk, Edmund Husserl, Sigmund Freud, Franz Kafka, Josef Pekař, Alois Rašín, Antonín Švehla, Alois Jirásek, František Xaver Šalda, Ladislav Klíma, Tomáš Baťa, Emanuel Rádl, Jaroslav Durych, Karel Čapek, Vladislav Vančura, Ludwig Czech, Ferdinand Peroutka, Václav Černý, Jaroslav Seifert, Jan Patočka, Karel Kryl, František Tomášek, sv. Vojtěch
Klíčová slova: Kosmas, Jan Amos Komenský, Václav Holar z Práchně, Bohuslav Balbín, Karel Liechtenstein z Castelcornu, František Antonín Špork, Václav Antonín Kounic, Gelasius Dobner, Josef Dobrovský, Matěj Václav Kramerius, Bernard Bolzano
Klíčová slova: Arnošt z Pardubic, Josef Jungmann, Kašpar Maria ze Šternberka, Václav Hanka, Karel Hynek Mácha, Josef Kajetán Tyl, Josef Mánes, František Palacký, Leopold Lev z Thun-Hohensteinu, Karel Havlíček Borovský, Franz Schuselka
Klíčová slova: Jan ze Žatce, František Ladislav Rieger, Jindřich Jaroslav Clam-Martinic, Vojtěch Náprstek, Miroslav Tyrš, Josef Václav Myslbek, Bedřich Smetana, Jaroslav Goll, Tomáš Garrique Masaryk, Edmund Husserl, Sigmund Freud
Klíčová slova: Jan Hus, Franz Kafka, Josef Pekař, Alois Rašín, Antonín Švehla, Alois Jirásek, František Xaver Šalda, Ladislav Klíma, Tomáš Baťa, Emanuel Rádl, Jaroslav Durych
Klíčová slova: Petr Chelčický, Karel Čapek, Vladislav Vančura, Ludwig Czech, Ferdinand Peroutka, Václav Černý, Jaroslav Seifert, Jan Patočka, Karel Kryl, František Tomášek
Klíčová slova: Václav Hájek z Libočan
Klíčová slova: Jan Blahoslav
Klíčová slova: Jehuda Löw ben Becalel
Klíčová slova: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]