Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-2 z celkem 2.
Signatura: 93/99
Klíčová slova: dějiny, světové, encyklopedie, 16. -18. stol., renesance, kolonizace, reformace, vztahy, kapitalistické, vznik, Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Indonésie, technika, výroba, průmysl, manufaktury, národnosti, Ghana, Mali, Songhaj, Kongo, Monomotapa, Arábie, sultanáty, Severní Amerika, Indiáni, kmeny, prérie, Kalifornie, Střední Amerika, Jižní Amerika, Mexiko, Ohňová země, pampy, Mayové, Aztékové, Čibčové, Kečuové, Inkové, objevy, zámořské, mořeplavci, Indie, Dálný východ, zeměpisné, Itálie, Machiavelli, Niccolo (1469-1527), Sicilie, povstání, Austrálie, Leonardo da Vinci (1452-1519), Santi, Raffaello (1483-1520), Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Ariosto, Ludovico(1474-1533), humanismus, Tasso, Torquato, Benátky, divadla, filozofie, Cardano, Girolamo, Telesio, Bernardino, Bruno, Giordano (1548-1600), Vanini, Lucilio, Německo, selské, války, církve, katolíci, spory, rytíři, měšťané, literatura, Luther, Martin, Münzer, Tomáš, politika, Münsterská komuna, Frank, Sebastian, Zwingliánství, kalvinismus, Švýcarsko, kantony, Ženeva, Kalvín, Jan, jezuité, papežské, kurie, Francie, absolutismus, buržoazie, šlechta, občanské, hugenoti, monarchie, Richelieu, Armand-Jean, Marot, Clément, Rabelais, Francois (1494-1553), Plejáda, publicistika, Bodin, Jean (?1530-1596), umění, architektura, Descartes, René (1596-1650), klasicismus, realismus, Cyrano de Bergerac, výtvarné umění, Španělsko, Karel I. (1887-1922), Valencie, Mallorca, Filip II. (1527-1598), třicetiletá válka, Cervantes Saavedra, Miguel de, Vega, Lope de (1562-1635), Calderón de la Barca, Pedro, Velázques, Diego Rodriquez, drama, malířství, Nizozemí, Holandsko, vestfálský mír, Bruegel, Pieter (?1525-1569), Flandry, Vlámsko, Rubens, Petrus Paulus (1577-1640), Rembrandt (1606-1669), Anglie, rolníci, vyvlastňování, obchody, Tudorovci, Skotsko, Irsko, utopie, Moore, Thomas (1478-1535), Shakespeare, William (1564-1616), Skandinávie, Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Rakousko, Habsburkové, Ferdinand I. Habsburský (1503-1564), Čechy, Uhry, Balkán, Sedmihradsko, Turci, kultura, osmanská říše, Moldavsko, Valašsko, Polsko, velkostatky, Ukrajina, Bílá Rus, Litva, Lotyšsko, Estonsko, řemesla, města, Moskva, Rusko, centralizace, reformy, Bolotnikovovo povstání, intervence, Stolbovský mír, Deulinské příměří, Smolenská válka, Safíjovci, Írán, Kavkaz, Střední Asie, Kazachstán, Kirgizové, Sýrie, Egypt, Libanon, severní Afrika, Ming, dynastie, Madjapahit, Bantam, Japonsko, Tokugawa (1542-1616), Korea, Mandžusko, kolonie, Východoindická společnost, Západní Indie, vědy, přírodní, rozvoj, astronomie, fyzika, matematika, Erasmus Rotterdamský (1466-1536), Akbar, Alba, Aristotelés(384-322 př.n.l.), Bacon, Francis (1561-1626), Godunov, Boris, Ivan IV. Hrozný (1530-1584), Jindřich Navarrský, Karel V.
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 930
Klíčová slova: dějiny, historie, osobnosti, svět, slovníky, Akvinský, Tomáš, Alexandr Veliký, Archimédes, Aristoteles, Ašóka, Babbage, Charles, Bach, Johann Sebastian, Beethoven, Ludwig van, Bell, Alexander Graham, Bolívar, Simón, Buddha, Buonarroti, Michelangelo, Caesar, Augustus, Caesar, Gaius Iulius, Cheops, Cortés, Hernando, Cromwell, Oliver, Curie-Sklodowska, Marie, Daguerre, Louis, Dalton, John, Darwin, Charles Robert, Descartes, René, Edison, Thomas Alva, Einstein, Albert, Euklides, Euler, Leonhard, Faraday, Michael, Fermi, Enrico, Fleming, Alexandr, Franklin, Benjamin, Freud, Sigmund, Galilei, Galileo, Gama, Vasco de, Gutenberg, Johann, Gándhí, Mahátma, Harvey, William, Heisenberg, Werner, Hitler, Adolf, Homér, Isabela Kastilská, Jefferson, Thomas, Jenner, Edward, Ježíš Kristus, Justinian I., Kalvín, Jan, Kennedy, John Fitzgerald, Kepler, Johannes, Kolumbus, Kryštof, Konfucius, Konstantin Veliký, Koperník, Mikuláš, Kýros, Lao-C, Lavoisier, Antoine Laurent, Leeuwenhoek, Antony van, Lenin, Vladimir Iljič, Lincoln, Abraham, Lister, Joseph, Locke, John, Lun, Cchaj, Luther, Martin, Machiavelli, Niccolo, Magalhaes, Fernando, Mahávíra, Malthus, Thomas Robert, Marconi, Guglielmo, Marx, Karel, Maxwell, James Clerk, Mendel, Gregor Johann, Mohamed, Mojžíš, Morton, William T.G., Mání, Napoleon Bonaparte, Newton, Isaac, Omar I., Otto, Nikolaus August, Pasteur, Louis, Pincus, Gregory, Pizarro, Francisco, Planck, Max, Platón, Rousseau, Jean Jacques, Rutherford, Ernest, Röntgen, Wilhelm Conrad, Shakespeare, William, 1564-1616, Smith, Adam, Stalin, Josef Vissarionovič, Urban II., Vilém Dobyvatel, Vinci, Leonardo da, Voltaire, Francois, Washington, George, Watt, James, Wright, Orville, Wright, Wilbur, svatý Augustin, svatý Pavel, ŠChuang-ti, Čchien, Jang, Čingischán
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]