Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-6 z celkem 6.
Signatura: 930
Klíčová slova: dějiny, svět, encyklopedie, lidstvo, vývoj, lovci, doba kamenná, pračlověk, počátky, zemědělství, doba bronzová, písmo, historie, města, pravěk, starověk, Egypt, Knóssos, kultura, Trója, Mykény, civilizace, Čína, Filištíni, Izrael, Foiničané, kočovníci, Asýrie, Novobabylonská říše, Írán, Persie, Dareios, antika, Řecko, Makedonie, Alexandr Veliký, impéria, Řím (Itálie), armáda, Keltové, Hannibal, Kartágo, bohové, dynastie Chan, rituály, umění, řemesla, jazyk, Maurové, Sásánovci, Etiopie, Petra, stěhování národů, nájezdy, Anglové, Sasové, Jutové, církev, náboženství, Karel Veliký, Frankové, Vikingové, středověk, Byzantská říše, Justinián, islám, svatá válka, Indie, hedvábná cesta, Japonsko, osídlování, Afrika, národy, vláda, právo, vzdělanost, rytíři, objevy, mor, Mongolové, renesance, Aztékové, Inkové, cestovatelé, objevitelé, mořeplavby, učenci, reformace, protestantismus, protireformace, puritáni, Španělsko, třicetiletá válka, venkov, průmysl, obchod, finance, vzdělání, věda, kolonizace, Osmanská říše, Rusko, dynastie Ming, Šógunové, Amerika, novověk, revoluce, absolutismus, Prusko, Francie, Petr Veliký, osvícenství, války, uhlí, železo, bavlna, doprava, bostonské pití čaje, nezávislost, otroci, Nový Zéland, Austrálie, železnice, trh, demonstrace, technika, reformy, diktatura, 1. světová válka (1914-1918), 2. světová válka (1939-1945), studená válka, rozvoj, současnost
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 930
Klíčová slova: dějiny, historie, osobnosti, svět, slovníky, Akvinský, Tomáš, Alexandr Veliký, Archimédes, Aristoteles, Ašóka, Babbage, Charles, Bach, Johann Sebastian, Beethoven, Ludwig van, Bell, Alexander Graham, Bolívar, Simón, Buddha, Buonarroti, Michelangelo, Caesar, Augustus, Caesar, Gaius Iulius, Cheops, Cortés, Hernando, Cromwell, Oliver, Curie-Sklodowska, Marie, Daguerre, Louis, Dalton, John, Darwin, Charles Robert, Descartes, René, Edison, Thomas Alva, Einstein, Albert, Euklides, Euler, Leonhard, Faraday, Michael, Fermi, Enrico, Fleming, Alexandr, Franklin, Benjamin, Freud, Sigmund, Galilei, Galileo, Gama, Vasco de, Gutenberg, Johann, Gándhí, Mahátma, Harvey, William, Heisenberg, Werner, Hitler, Adolf, Homér, Isabela Kastilská, Jefferson, Thomas, Jenner, Edward, Ježíš Kristus, Justinian I., Kalvín, Jan, Kennedy, John Fitzgerald, Kepler, Johannes, Kolumbus, Kryštof, Konfucius, Konstantin Veliký, Koperník, Mikuláš, Kýros, Lao-C, Lavoisier, Antoine Laurent, Leeuwenhoek, Antony van, Lenin, Vladimir Iljič, Lincoln, Abraham, Lister, Joseph, Locke, John, Lun, Cchaj, Luther, Martin, Machiavelli, Niccolo, Magalhaes, Fernando, Mahávíra, Malthus, Thomas Robert, Marconi, Guglielmo, Marx, Karel, Maxwell, James Clerk, Mendel, Gregor Johann, Mohamed, Mojžíš, Morton, William T.G., Mání, Napoleon Bonaparte, Newton, Isaac, Omar I., Otto, Nikolaus August, Pasteur, Louis, Pincus, Gregory, Pizarro, Francisco, Planck, Max, Platón, Rousseau, Jean Jacques, Rutherford, Ernest, Röntgen, Wilhelm Conrad, Shakespeare, William, 1564-1616, Smith, Adam, Stalin, Josef Vissarionovič, Urban II., Vilém Dobyvatel, Vinci, Leonardo da, Voltaire, Francois, Washington, George, Watt, James, Wright, Orville, Wright, Wilbur, svatý Augustin, svatý Pavel, ŠChuang-ti, Čchien, Jang, Čingischán
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]